Hjälp för Lizoft Showmanager

Anmälningsystemet innehåller både ryttare och hästar. När man anmäler sig så skapas automatiskt lista över alla anmälda. En anmälan kan ändras fram till dess att arrangören tar ut en startlista.

 

Registrering av ryttare och häst

 1. Ange din epostadress under Nytt ryttarkonto på sidan Tävling. Du får ett mail med loginuppgifter.
 2. Logga in via Ryttar-login.
 3. Klicka på Mitt konto. Komplettera med dina uppgifter. Mest angeläget de som är markerat med *.
  • Ryttare: Uppgifter om ryttaren.
  • Hästar: Här knyter du hästar du vill tävla till ditt konto. Samma häst kan knytas till flera ryttare, oavsett ägare. Du kan lägga upp ny häst här. 
   • Registrera ny häst: 
    1. Sök på hästens registrerade namn
    2. Om det inte finns någon häst med det namnet så visas en knapp med texten "Lägg in 'xxxxxx' i hästregistret". Klicka på den.
    3. Hästen skapas i hästregistret och visas nu i listan. Klicka på "plus-ikonen" till vänster om hästnamnet.
    4. Den nyregistrerade hästen hamnar nu i listan bland hästar som är kopplade till dig. Till höger finns en ikon för redigera. Klicka på den och komplettera i nästa bild med all info du har om hästen. Om hästens ras inte kan väljas, skriv rasens korrekta namn i rutan "Info om hästen". (Det är bara hästar du själv lagt upp som du kan redigera. Kontakta supporten om fler hästar ska kunna redigeras eller om andra ska kunna redigera den häst du lagt upp.
  • Förening: Här kan du ange vilka föreningar du är med i. Det kommer hjälpa dig att se vilka klasser du kan anmäla dig i. (Främst för större tävlingar). Aktivera genom att ange att Föreningar ska visas i ryttarens uppgifter.
  • Dokument: Här kan du ladda upp dokument, bilder mm. Tänkt för bevis på medlemsskap.
  • Kalender: Här kan du se vilka tävlingar du anmält dig i.
  • Tävlingsadministratör / IT-funktionär. Om du varit administratör eller IT-funktionär i någon tävling så syns de här.

 

Registrering av annan ryttare med samma epost, t ex barn

I väntan på bättre metod för familjekonto så gör enligt nedan när du vill anmäla t ex ditt barn till tävling:

 1. Var urloggat från Show Manager
 2. Ange under Nytt ryttarkonto din epost plus texten "-barn". T ex britta.bus@funfarm.se-barn. 
 3. Vänta *) på mail med loginuppgifter för dina konton. Logga in på det konto som är märkt "Barn".
 4. Gå till Mitt konto och fyll i uppgifter för barnet samt koppla häst. På samma sätt som på ditt eget konto.

*) Kan ta en stund då detta sker manuellt tills vidare.

 

Gör en ny anmälan

 1. Logga in via Ryttar-login.
 2. Från sidan Tävling, klicka på Anmälan bredvid aktuell tävling.
 3. Klicka längst ned på Spara anmälan.
 4. Bläddra ned till Häst och hästägare och välj vilken häst du vill anmäla dig med. Info om hästen visas under.
 5. Bläddra ned till Klasser och kryssa för de klasser du vill anmäla dig till. Anmälan sparas direkt. Du kan ändra klasser ända fram arrangören tar ut en startlista.
 6. Gå till Tävling och klicka på tävlingens namn för att se alla klasser och vilka som är anmälda. Kontrollera att du är anmäld i rätt klasser och med rätt häst.

Om du ska anmäla någon annan familjemedlem så behöver du logga in som den personen. Om du t ex loggat in som barn 1 och är klar med anmälan så behöver du logga ut och sedan logga in som barn 2 och göra ny anmälan.

 

Ändra en anmälan

 1. Logga in via Ryttar-login.
 2. Från startsidan, klicka på knappen Anmälan.
 3. Bläddra ned och avmarkera/markera de klasser du vill starta. Tag bort alla klasser om du vill stryka dig helt.

 

Starta med två hästar 

 1. Från startsidan, klicka på knappen Anmälan.
 2. Bläddra med till Häst och klicka på plus-ikonen .
 3. Kontrollera att nya knappen "Häst ej vald" är markerad och välj häst under knappen.
 4. Ange vilka klasser du vill starta med denna häst.

 

Få anmälan som mail

 • När du är klar med din anmälan kan du klicka på Maila anmälan.

 

Onlinetävling - Uppladdning av film

 • Onlinetävlingar blev aktuellt våren 2021. För det skapades en ny plattform på adress core.wshow.se. Här behöver man skapa nytt konto för att kunna sända upp film på sina ritter. Använd samma epost som på denna webb där man gör anmälan.

 

Om problem uppstår

 • Om du har problem med anmälan så kontaktar du i första hand tävlingsarrangören. Löser det sig inte så hör av dig till supporten enligt sidan Kontakt överst på sidan. Beskriv vad du försökte göra och vad som inte fungerade så får du snabbt hjälp.