Hjälp - Ordlista

Ordlista - Förklaring av termer som används

  • Backno - Ekipagenummer, dvs nummerlapp.
  • Draw - Startordning i klassen.
  • Livescore - Poäng och placering löpandes under tävlingen.
  • No Score - Inga poäng. Pga fel utrustning, blod på häst mm.
  • Score Sheet - Bedömingsprotokoll.
  • Score Zero - Noll poäng. Diskad pga fel mönster, två händer osv.
  • Scratch - Struken ur klassen.

 

2017-04-17