Hjälp - Arrangör - 3. Villkor avanmälan

Villkor för avanmälan av ryttare

Beroende på tävlingens kostnader mm kan man vilja reglara hur ryttarna får avanmäla sig, när start ska vara betald osv.

 

Helt fritt

  • Ryttaren fritt får lägga till och ta bort klasser samt avanmäla sig fram till sista anmälningsdag.

 

Ej tillåtet att avanmäla sig men ok att byta klass

  • När ekipaget fått backno så kan de inte längre avanmäla sig. Show Editor kan dock göra det. Backno tilldelas av Show Editor, förslagsvis tidigast 24 timmar efter ryttarens anmälan.
  • Det är tillåtet att byta klass men ev mellanskillnad betalas inte ut.
  • Ryttaren kan ångra vald klass upp till 24 timmar efter att den valts i anmälan.

 

2017-04-18