Hjälp

Denna web är vidareutvecklad version av Lizoft Show Manager och kommer på sikt få alla funktioner och ersätta den äldre plattformen. 

På denna plattform kan du som ryttare göra förberedande moment som lägga in dig som ryttare, lägga in din häst och koppla den till ditt konto.

För anmälan tävling går man för närvarande till den gamla plattformen. Den har nu adress anmalan.wshow.se. Du känner lättast igen den sidan på den gröna bakgrunden i sidans huvud. Enklast når du den sidan genom menyval Mitt konto och klicka på knappen [Login anmälan] bredvid ditt namn. (Förutsätter att du är inloggad och har skapat ryttarkonto)


Några av de nya funktioner som finns på denna webb (som inte finns med i den gamla plattformen)

  • Föreningarnas administratör kan lägga upp tävlingar. (Nytt 2024)
  • Lägga upp ryttare och häst samt även sända upp bild.


Fler funktioner

  • Uppladdning av film till onlinetävling.
  • Visning av resultat i YEA - Year End Award. (Dvs poäng summeras för ekipage och klass)
  • Onlineprotokoll för EXCA-klasser. Dvs domaren skriver en en separat sida för varje ekipage med bedömning för varje moment.